Celem Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  (PSONI), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z niepełnosprawnością, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie pełnego życia społecznego.

      Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Ze względu na rozległą strukturę Stowarzyszenia PSONI (124 Koła terenowe) oraz mnogość lokalnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną przyjęło się, że uroczystości związane z Dniem Godności organizowane są przez cały miesiąc maj. Centralne obchody realizowane są przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które odbywają się w Warszawie.

W dniu 29 maja 2019 r. w Werbkowicach zostały zorganizowane obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władzy oraz samorządu lokalnego, a także dyrektorzy i kierownicy placówek realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością i wspierających działania w celu integracji środowiska lokalnego.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Ks. kan. Stanisław Kupczak – Proboszcz Parafii w Werbkowicach;
 • Ks. Krzysztof Augustynek – Wikariusz Parafii w Werbkowicach;
 • Pani Maria Lisek – Zięba – przewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej PSONI w Warszawie, przewodnicząca PSONI Koło w Łęcznej wraz
  z przedstawicielami WTZ w Janowicy – osobami z niepełnosprawnością oraz instruktorem;
 • Pani Maryla Symczuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego, która złożyła list gratulacyjny do organizatorów uroczystości;
 • Pani  Danuta Muzyczka – wicerzewodnicząca Rady Powiatu Hrubieszowskiego;
 • Pan Andrzej Bogatko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Hrubieszowie;
 • Pani Eliza Grzeszczuk – pracownik Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie;
 • Pani Halina Bogatko – Kierownik ŚDS w Hrubieszowie reprezentująca Burmistrza Miasta Hrubieszów Panią Martę Majewską;
 • Pan Sławomir Marciniuk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pacy w Hrubieszowie;
 • Pan Marek Bieńkowski – przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników KSC „Polski cukier” S.A. w Werbkowicach;
 • Pani Agnieszka – Skubis Rafalska – Wójt Gminy Werbkowice, która skierowała list gratulacyjny do organizatorów uroczystości;
 • Pani Jolanta Ogórek – Skarbnik Gminy Werbkowice;
 • Pani Róża Mudryk – Inspektor do spraw obsługi Szkół reprezentująca Wójta Gminy Hrubieszów Pana Tomasza Zająca, który skierował list do organizatorów uroczystości;
 • Pan Marek Pietruk – radny Gminy Werbkowice;
 • Pani Maria Knap – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach, która skierowała list gratulacyjny do organizatorów uroczystości;
 • Pani Jadwiga Stromkie – przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Zamościu;
 • Pan Lech Jurczuk – Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie;
 • Pan Krzysztof Rysak – Dyrektor OREW w Zamościu;
 • Pani Dorota Mazur - Kierownik WTZ w Wolicy Brzozowej wraz z osobami
  z niepełnosprawnością oraz opiekunem;
 • Pan Marian Kondrat - Kierownik WTZ w Zamościu wraz z osobami
  z niepełnosprawnością stanowiącymi skład zespołu wokalnego ,,METEOR” oraz opiekunem;
 • Pan Piotr Misiarz – Kierownik WTZ w Rozłopach wraz z osobami
  z niepełnosprawnością oraz opiekunem;
 • Pani Agnieszka Hanaka - Kierownik WTZ w Zwierzyńcu wraz z osobami
  z niepełnosprawnością oraz opiekunem;
 • Pan Wiesław Rak – Kierownik WTZ w Zamościu przy Parafii św. Michała Archanioła wraz z osobami z niepełnosprawnością oraz opiekunem;
 • Opiekunowie wraz z uczestnikami z WTZ w Grabowicy;
 • Opiekunowie wraz z uczestnikami z WTZ w Tomaszowie Lubelskim;
 • Nauczyciele i dzieci z Przedszkola Samorządowego ,,Bajka” w Werbkowicach;
 • Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;
 • Pan Daniel Buchowiceki wraz z uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie;
 • Pani Anna Traczuk - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  w Hrubieszowie;
 • Pan Jarosław Frnake - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  w Hrubieszowie;
 • Wychowankowie, rodzice i nauczyciele Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych w Alojzowie;
 • Zarząd Koła PSONI w Werbkowicach z przewodniczącą Zarządu Panią Haliną Szpuga i wiceprzewodniczącą Panią Martą Piotrowską - Lackowską wraz
  z członkami Komisji Rewizyjnej PSONI Koło w Werbkowicach
 • W obchodach licznie uczestniczyli rodzicu osób z niepełnosprawnością;
 • Uczestnicy i pracownicy WTZ w Alojzowie wraz z osobami z niepełnosprawnością stanowiącymi skład zespołu wokalnego ,,TAKT” i opiekunem zespołu.

 

     Nieocenioną pomocą w obchodach tego święta była współpraca z Proboszczem Parafii Werbkowice ks. kan. Stanisławem Kupczakiem, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Werbkowicach pod kierownictwem Pani Marii Knap oraz Cukrownią Werbkowice.

Program tegorocznych obchodów rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Werbkowicach. Szczególnie podniosły charakter liturgii podkreślała oprawa muzyczna przygotowana przez uczestników WTZ w Rozłopach oraz czytania przygotowane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną z WTZ w Alojzowie.

Po zakończeniu Eucharystii uformowano czoło pochodu. „Barwny przemarsz” to najbardziej widowiskowy element obchodów, stanowi manifestację idei walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością intelektualną, jest głosem samych niepełnosprawnych oraz wyrazem solidarności z nimi lokalnej społeczności. Dlatego liczny udział w przemarszu przedstawicieli wszystkich grup społecznych, a zwłaszcza władz samorządowych, gminnych oraz placówek szkolnych był wyrazem poparcia dla środowiska osób z niepełnosprawnością, a także troski o ich lepsze warunki do samorealizacji. Obecność i czynny udział w przemarszu gości zaproszonych, młodzieży i dzieci szkolnych oraz przedszkolaków  jest bardzo cenną lekcją, która uczy aktywnych zachowań społecznych, empatii i dostrzegania spraw ważnych jak tolerancja i odpowiedzialność.

Do obchodów swojego święta bardzo poważnie przygotowały się same osoby
z niepełnosprawnością i ich środowisko. Stanowili oni najliczniejszą grupę osób w różnym wieku. Przybyli do nas goście z zaprzyjaźnionych placówek:  Zamościa, Wolicy Brzozowej, Rozłop, Łęcznej, Tomaszowa Lubelskiego, Grabowicy i Zwierzyńca. Niesione przez nich hasła i banery apelowały o prawo do normalnego życia, w którym szanowana jest godność i realizowane potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gdy „Barwny przemarsz” dotarł do Gminnego Ośrodka Kultury w imieniu organizatora PSONI Koło w Werbkowicach Pani Marta Piotrowska – Lackowska podziękowała wszystkim za udział w manifestacji i zaprosiła na dalszą część obchodów, która odbyła się w Sali widowiskowej oraz kuluarach Domu Kultury w Werbkowicach. Złożyły się na nią wystąpienia oficjalne i artystyczne zaproszonych gości.

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowane
29 maja 2019 r. w Werbkowicach to święto łączące w sobie elementy duchowe, poważne, radości, manifestacji. Z tych wartości zbudowana jest niesamowita atmosfera i siła oddziaływania w tym uroczystym dniu.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie tej wyjątkowej atmosfery i wspaniałej oprawy muzycznej, widowiskowej i kulinarnej. Zapraszamy za rok.

 

Zarząd Koła PSONI w Werbkowicach

oraz Pracownicy WTZ i OREW w Alojzowie

Relację z obchodów Dnia Godności Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną  przygotowała

mgr Diana Duliban

Instruktor terapii zajęciowej

w pracowni preorientacji zawodowej

 

Galeria zdjęć

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Werbkowicach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie
Alojzów 39, 22-550 Werbkowice
tel./fax. : +48 (84) 639-73-43
Email :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www : www.werbkowice.psoni.org.pl

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Werbkowicach 24 9642 0009 2001 0000 1603 0001