Wydarzenia

Bal karnawałowo – walentynkowy 2018

     Karnawał to szaleństwo imprez i zabaw, które ogarnia cały świat. Jego fenomen polega na tym, że przepełniony jest muzyką i świetną zabawą. Organizowane bale karnawałowe  są także wspaniałą okazją do integracji osób z niepełnosprawnością. Dnia

8 lutego 2018 r. w restauracji „u Chłopa” w Hrubieszowie odbył się Bal Karnawałowo - Walentynkowy zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie. Był to dzień niezwykły, wyczekiwany przez wiele tygodni.

Bal od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest atrakcją bardzo lubianą, dostarczającą wielu pozytywnych przeżyć i radości. Nasze zaproszenie na imprezę przyjęła zaprzyjaźniona placówka, a mianowicie uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolicy Brzozowej. Uczestnicy bawili się na Balu Karnawałowo – Walentynkowym pod opieką instruktorów oraz rodziców. Tańcom, zabawom i wielu uśmiechom nie było końca. Wesoła atmosfera sprzyjała rozmowom, nawiązywaniu nowych kontaktów koleżeńskich oraz podtrzymywaniu już istniejących. Wszyscy bawili się w rytm niezwykle skocznej i żywiołowej muzyki, którą zapewniła pracownia animacji kulturalnej
z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie.

Niezmiernie ważnym aspektem corocznie organizowanego balu jest integracja środowiska osób z niepełnosprawnością. Pozwala ona na wzmocnienie współpracy między placówkami co owocuje wieloma nowymi pomysłami oraz inicjatywami podejmowanymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. A jak przekonali się uczestnicy balu integracja to nie tylko słowo, ale i świetna zabawa. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie balu i wspaniałą zabawę. Kolejny bal już za rok.

b_250_200_16777215_00_images_phocagallery_bal2018__DSC9291.jpgb_250_200_16777215_00_images_phocagallery_bal2018__DSC9323.jpgb_250_200_16777215_00_images_phocagallery_bal2018__DSC9341.jpgb_250_200_16777215_00_images_phocagallery_bal2018__DSC9348.jpg

 

 

Spotkanie Wigilijne 2017

     Grudzień nabiera magii za sprawą Świąt Bożego Narodzenia. Taki właśnie wyjątkowy, „wigilijny” czas spędziliśmy we wtorek 19 grudnia.W Restauracji „U Chłopa” w Hrubieszowie odbyło się Spotkanie Wigilijne dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie, pracowników, rodziców, członków Zarządu PSONI Koło W Werbkowicach, a także zaproszonych gości.

     Obecnością swoją zaszczycili nas przedstawiciele władzy oraz samorządu lokalnego, a także dyrektorzy i kierownicy placówek realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością i wspierających działania w celu integracji środowiska lokalnego.

    Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek reprezentowany był przez zastępcę dyrektora Wydziału Biura Wojewody Panią Agnieszkę Skubis - Rafalską, która złożyła wszystkim piękne życzenia świąteczne i noworoczne. W imieniu Burmistrza Miasta Hrubieszów Pana Tomasza Zająca przybyła z najlepszymi życzeniami bożonarodzeniowymi Pani Marta Majewska – Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszów. W Spotkaniu Wigilijnym uczestniczyli także: Pan Andrzej Barczuk - Przewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego; Pan Jerzy Czerw – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie; Pan Andrzej Bogatko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie; Pan Paweł Walencik – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; Pan Ryszard Grabowski - Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice; Pani Zofia Pietruk - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach. Wszyscy przybyli goście skierowali do uczestników Spotkania Opłatkowego piękne, szczere i wzruszające życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne.

     W spotkaniu wigilijnym ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć ks. kan. Stanisław Kupczak – proboszcz parafii w Werbkowicach. Mimo swej nieobecności wspierał nas duchowo poprzez modlitwę.

   Przybyłych gości powitała Pani Marta Piotrowska – Lackowska – wiceprzewodnicząca PSONI Koło w Werbkowicach, natomiast życzenia świąteczne złożyła Pani Halina Szpuga – Przewodnicząca PSONI Koło w Werbkowicach.

   Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie modlitwą oraz śpiewaniem kolęd. Wszyscy przełamali się opłatkiem, składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne, a następnie zasiedli do wspólnego posiłku, który składał się z wigilijnych potraw. Spotkanie Wigilijne uświetnione zostało występem warsztatowego zespołu „TAKT”, który pod przewodnictwem Pana Wojciecha Krempla zaprezentował nam najpiękniejsze polskie kolędy oraz zapraszał wszystkich przybyłych gości do wspólnego kolędowania.

   Dla wielu osób z niepełnosprawnością zorganizowane Spotkanie Wigilijne to jedyna okazja na odrobinę świątecznego ciepła, którego w tych dniach nie powinno zabraknąć nikomu.Cieszymy się ze mogliśmy w tak miłej i ciepłej atmosferze spędzić ten przedświąteczny czas. A wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy.

Galeria

Z głębokim smutkiem...

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osóbb_250_200_16777215_00_images_phocagallery_mrugalski_mrug_1.jpg

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach informuje, że w dniu

22 października 2017r. odszedł w wieku 87 lat Profesor dr hab.inż.Zdzisław Mrugalski, który przez wiele lat był dziekanem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Był także dyrektorem Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych Politechniki Warszawskiej.

Udzielał się również w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Współtworzył i kierował największym stowarzyszeniem zegarkowych pasjonatów – Klubem Miłośników Zegarów i Zegarków. Profesor Mrugalski wielką miłością darzył zegar na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie. Czuwał nad opracowaniem konstrukcji oraz nadzorował wykonanie i montaż jego mechanizmu. Potem przez wiele lat sprawował nadzór nad eksploatacją tego zegara. Przestawianie wskazania zegara z czasu letniego na zimowy i z zimowego na letni zawsze wykonywał osobiście lub było to przeprowadzane w jego obecności. Profesor Zdzisław Mrugalski był mężem pani Krystyny Mrugalskiej wieloletniej Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie, ojcem niepełnosprawnego syna Grzegorza.

Choć prof. Mrugalski nie był formalnie związany ze Stowarzyszeniem, uczestniczył w jego życiu, stale wspierając Panią Prezes dobra radą, wkładając w nasze działania swoje serce i doświadczenie, wspierając merytorycznie i organizacyjnie. Pobyty prof. Mrugalskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej wspominamy z wielką estymą , jako spotkania z  mądrym, w najwyższym stopniu rzetelnym i dobrym człowiekiem. Niewątpliwie zawsze wierny zasadom, którego interesowały problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

Czytaj więcej: Z głębokim smutkiem....

Gala z okazji Święta Kolejarza PKP LHS 2017

 

Święto Kolejarza to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników kolei. Obchodzony jest co roku z wielką dumą i radością, gdyż praca na kolei to nie tylko wykonywanie zawodowych obowiązków, ale przede wszystkim służba społeczeństwu i państwu, a także realizacja życiowych pasji.

W dniu 23 listopada 2017 r. w Hotelu Koronny w Zamościu odbyła się uroczysta Gala
z okazji Święta Kolejarza PKP LHS. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach na tej uroczystości reprezentowały: Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Werbkowicach – Pani Halina Szpuga; Wiceprzewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Werbkowicach Pani Marta Piotrowska – Lackowska oraz uczestniczka WTZ w AlojzowiePani Anna Drogoszewska – autorka przekazanej pracy plastycznej.

Święto Kolejarza to wyjątkowa okazja na szczególne podziękowania. Takie właśnie złożyła Pani Marta Piotrowska – Lackowska Panu Prezesowi Zbigniewowi Tracichlebowi za wieloletnią, owocną i miłą współpracę. Dzięki jego otwartości serca w 2006 r. nasze Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji budowlanej, w wyniku czego uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, co w konsekwencji pozwoliło aplikować po środki finansowe z Unii Europejskiej. Bez tej pomocy nie mielibyśmy szans na zrealizowanie w latach 2013 – 2015 projektu transgranicznego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz edukacji, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych
w Alojzowie i Lwowie”, w ramach którego od podstaw został wybudowany i wyposażony Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Alojzowie.

Za wspaniałą współpracę, zaangażowanie oraz życzliwość podziękowania otrzymały również Pani Agnieszka Hałasa oraz Pani Małgorzata Pyszniak. Są to osoby, do których ze śmiałością możemy zwracać się z naszymi problemami i wspólnie zawsze znajdujemy rozwiązania, które służą społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

Podczas Gali wszystkim pracownikom spółki PKP LHS zostały złożone najszczersze życzenia: „aby patronka św. Katarzyna wzięła w opiekę Państwa trudną i odpowiedzialną pracę, pomagała w czujności, abyście Państwo dobrze służyli swoim bliźnim. Aby strzegła życia i zdrowia podróżujących i orędownictwem swym pomagała dojść do wyznaczonego przez Państwa celu”.

b_250_200_16777215_00_images_phocagallery_Gala_LHS_20171123_152607_2.jpgb_250_200_16777215_00_images_phocagallery_Gala_LHS_20171123_152612_2.jpg

W tym roku statuetka ,, ORŁA” TYGODNIKA WPROST trafiła do Polskiego  Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach

b_250_200_16777215_00_images_phocagallery_orly_DSC_7771_2.jpg

 Uroczysta gala  rozdania ORŁÓW  odbyła się w miniony wtorek 7 listopada 2017r. w Lublinie ,  w Hotelu Ilan. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, które reprezentował wiceminister Adam Hamryszczak. W gali uczestniczyli również przedstawiciele biznesu, środowisk sektora publicznego i organizacji pozarządowych.

 ORŁY WPROST to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Którzy na co dzień dbają o Rzeczypospolitą nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

ORŁY WPROST to nawiązanie do wyjątkowego wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki, od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można nieść białoczerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski.

Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego - wizerunek Orła Białego - które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Place w Londynie, tzw. „Zamku”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach otrzymało nagrodę specjalną ORŁA WPROST 2017 za Projekt Współpracy Transgranicznej pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz edukacji, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych - przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych w Alojzowie i Lwowie”, który był zrealizowany w partnerstwie z Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym ,, Źródło” z Lwowa.

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013.

Statuetkę z rąk Wiceministra Rozwoju Adama Hamryszczaka oraz dyrektora Centrum Projektów Europejskich- Leszka  Jana Bullera odebrały; Pani Halina Szpuga (Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Werbkowicach) Marta Piotrowska- Lackowska  (Wicerzewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Werbkowicach), oraz Ewelina Jabłońska ( Koordynator Projektu).

Celem projektu było utworzenie placówki  dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w której otrzymają profesjonalną, kompleksową, wielodyscyplinarną pomoc rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną oraz rewalidacyjną. Jak podkreślał to wielokrotnie w swoich wypowiedziach wiceminister Adam Hamryszczak  ,, Nagrodziliśmy niezwykle istotne projekty współpracy transgranicznej zrealizowane z udziałem instytucji z Polski i partnerów z Białorusi i Ukrainy. Wręczając te nagrody chcemy podkreślić wartość współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami, jej znaczenie dla rozwoju regionu oraz podziękować za zaangażowanie partnerom polskim i zagranicznym”.

Galeria Foto

 

 

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Werbkowicach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie
Alojzów 39, 22-550 Werbkowice
tel./fax. : +48 (84) 639-73-43
Email :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www : www.werbkowice.psoni.org.pl

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Werbkowicach 24 9642 0009 2001 0000 1603 0001