Projekt PL-BY-UA

, którego projektodawcą jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa  oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej.
 
Partnerem projektu jest: Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjne „Źródło” we Lwowie.
 
Projekt ma na celu utworzenie placówki pobytu dziennego, w której dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną otrzymają profesjonalną, kompleksową, wielodyscyplinarną pomoc rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną oraz rewalidacyjną.
 
Czas realizacji:  od 6 maja 2013 r. przez okres 24 miesięcy
 
Wartość projektu ogółem: 2 273 083,91 EUR
Wartość dofinansowania: 2 045 775,52 EUR
Wkład własny: 10%
 
Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń rehabilitacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie na obszarze przygranicznym.
 
Cele szczegółowe:
 
 • Nawiązanie współpracy Transgranicznej na rzecz pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • Poprawa infrastruktury rehabliltacyno-edukacyjno-wychowawczej, poprzez rozbudowę i adaptację budynków w Alojzowie i Lwowie,
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz zintegrowane przeszkolenie pracowników w dziedzinie rehabilitacji i integracji osób niepełnoprawnych intelektualnie.
Odbiorcy projektu to osoby niepełnosprawne intelektualnie z obszaru przygranicznego, ich rodziny oraz pracownicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach oraz Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego „Źródło” we Lwowie .
 
W projekcie zaplanowano następujące zadania:
 
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych,
 2. Prace budowlane w zakresie rozbudowy i adaptacji budynku w Alojzowie,
 3. Prace remontowo – wykończeniowe w budynku we Lwowie,
 4. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Alojzów,
 5. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Lwów,
 6. Wyposażenie pomieszczeń – Alojzów,
 7. Wyposażenie pomieszczeń – Lwów,
 8. Nadzór inwestorski robót budowlanych,
 9. Szkolenia pracowników,
 10. Opracowanie Wspólnego Transgranicznego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
 11. Warsztaty edukacyjno-integracyjne dla pracowników placówek z Alojzowa i Lwowa,
 12. Wizyty studyjne,
 13. Przeprowadzenie konferencji międzyregionalnej,
 14. Festyn sportowo - rekreacyjno – integracyjny,
 15. Promocja projektu,
 16. Zarządzanie projektem.
"Niniejszy dokument został sporządzony przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Beneficjent Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu którego w żadnym wypadku nie należy rozumieć jako dokumentu odzwierciadlającego stanowisko Unii Europejskiej".
              
Zarząd
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Werbkowicach

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Werbkowicach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie
Alojzów 39, 22-550 Werbkowice
tel./fax. : +48 (84) 639-73-43
Email :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www : www.werbkowice.psoni.org.pl

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Werbkowicach 24 9642 0009 2001 0000 1603 0001