OREW - Informacje

Odbywa się to w dwóch zasadniczych formach:

 

·         Dziennego pobytu (kilkugodzinny, zaprogramowany pobyt uczestnika w ośrodku każdego dnia);

·         Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – indywidualne konsultacje i zajęcia terapeutyczne, wielospecjalistyczne dla małego dziecka i rodzica w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu.

Niezależnie od przyjętej formy oddziaływań rewalidacyjnych, założeniem placówki jest realizowanie  w stosunku do każdego ucznia następujących celów:

1.       Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne (diagnoza funkcjonalna) w celu oparcia na ich wynikach odpowiedniego, indywidualnego programu terapeutycznego.

2.       Stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego dziecka.

3.       Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze grupowe oraz edukacyjne, będące formą realizacji obowiązku szkolnego.

4.       Wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania.

5.       Terapia psychologiczna i logopedyczna.

6.       Socjoterapia, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej, umiejętności pełnienia ról społecznych, również w warunkach integracji.

7.       Wsparcie w nabywaniu nowych umiejętności ruchowych i wykonawczych a więc tych, które w sposób szczególny potwierdzają wiarę we własne możliwości.

8.       Nauka zachowań prozdrowotnych.

9.       Rehabilitacja lecznicza.

10.   Terapia zajęciowa.

11.   Tworzenie warunków do rozbudzania zainteresowań i uzdolnień oraz zdobywania umiejętności w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą, udziału w rekreacji w tym w turystyce i sporcie.

12.   Opieka dostosowana do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności dzieci oraz z programu terapeutycznego, transport do placówki.

13.   Działania integrujące osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną.

14.   Warsztaty, poradnictwo i wspieranie osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin.

15.   Tworzenie warunków dla aktywności społecznej rodziców.

16.   Popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W placówce realizowane są następujące formy pracy:

·        wczesne wspomaganie

·        wychowanie przedszkolne

·        kształcenie specjalne

·        zajęcia zespołowe; rewalidacyjno- wychowawcze

Metody pracy między innymi:

·        stymulacja polisensoryczna w sali Doświadczania Świata

·        terapia zaburzeń sensorycznych SI

·        metoda Ruchu Rozwijającego wg W.Scherbourne

·        NDT-Bobath

 

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Werbkowicach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie
Alojzów 39, 22-550 Werbkowice
tel./fax. : +48 (84) 639-73-43
Email :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www : www.werbkowice.psoni.org.pl

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Werbkowicach 24 9642 0009 2001 0000 1603 0001